Reglementering

Initiatietocht

Onder een initiatietocht verstaat men dat een groep personen, die normalerwijs geen speleologie beoefenen, door meerdere ervaren speleologen begeleid worden in een grot zonder hierbij een commercieel oogmerk na te streven.

Het hoofddoel is dat men deze mensen op een verantwoorde manier kennis laat maken met het ondergrondse milieu.

Elke speleoloog die een tocht begeleidt moet technisch en fysiek bekwaam zijn om dit te doen onder de veiligste omstandigheden in de geest van het hierboven genoemde hoofddoel.

Het aantal initianten voor een initiatietocht is maximum tien. Ze moeten worden begeleid door minimaal twee begeleiders.

Elke initiant dient minimum voorzien te zijn van:

 • een veiligheidshelm met kinband en een daarop gemonteerde verlichting.
 • een touwlus of gordel te dragen voorzien van een karabijnhaak.

De speleologen die de tocht leiden moeten in alle omstandigheden het materieel aanpassen in functie van de moeilijkheden van de grot.

De begeleiders dienen een minimum aan informatie te verstrekken over de grotten in het algemeen, hun ontstaan en omgeving, de problematiek van de bescherming er van en over de bezochte grot zelf.

De geleide tochten mogen, wat België betreft, niet in andere grotten verricht worden dan deze die bepaald zijn in de Deontologische Code van de UBS (Bijlage 3), de zogenaamde "initiatiegrotten"

Aantal initianten op jaarbasis

Spekul VZW kan jaarlijks een maximum aantal initianten ondergronds begeleiden á rato van vier initianten per aangesloten lid. Het aantal initianten wordt berekend aan de hand van de ledenlijst zoals bepaald in het betreffende artikel 4.4 uit het Huishoudelijk reglement van het VVS.

VVS-leden mogen alleen initianten begeleiden indien ze een dagverzekering hebben afgesloten bij het VVS. Het bedrag van de verzekeringspremie dient uiterlijk drie werkdagen voor de activiteit gestort te worden op de spekul rekening.

Spekul VZW is verplicht om uiterlijk de dag voor de activiteit de betaling door te voeren en melding te maken van de datum, het aantal deelnemers, de geplande activiteit en de namen van de begeleiders aan het VVS via het voorziene formulier.

Schriftelijke aanvragen voor initiatietochten, uitgaande van instellingen van sociale aard m.b.t. deelnemers met een mentale achterstand of sociaal kwetsbaren kunnen door het VVS aanvaard worden. Het aantal initianten wordt in dit geval niet afgetrokken van het quotum Spekul VZW.

Praktische afspraken

Wat jullie nodig hebben

 • Kleren die vuil/nat mogen worden
 • Als schoeisel worden het best laarzen genomen (kunnen tegen vocht, vuil en hebben een goede grip op de grotbodem).
 • Handschoenen zijn ook geen overbodige luxe. Voor eenmalig gebruik kunnen bijvoorbeeld afwashandschoenen genomen worden.
 • Reservekleren voor wanneer je uit de grot komt.
 • Een handdoek kan handig zijn
 • Enkele plastic zakken om de kleren in weg te steken (vuilniszak bijvoorbeeld).
 • Eten/drinken voor wanneer je de grot in gaat of wanneer je eruit komt.
 • Zeker niet vergeten: 3 AAA batterijen voor de verlichting (een grottocht duurt 3 tot 4 uur; voorzie eventueel reservebatterijen).

Wij zorgen voor

 • een helm met verlichting
 • een cordelet met karabijnhaak of een gordel met leeflijn

Wat de kosten betreft

Gidsen: Per 10 deelnemers zijn er 2 gidsen nodig; kostprijs 60 euro per gids.
Materiaal: Ongeacht de grootte van de groep wordt 40 euro materiaalvergoeding gevraagd.
Deze materiaalvergoeding dekt de normale slijtage, verloren of beschadigd materiaal zijn hierin niet inbegrepen.
Verzekering: bedragen opgelegd door VVS.
Het totale bedrag dient ten laatste drie werkdagen vooraf gestort worden op het rekeningnummer van SPEKUL met vermelding “gidsing” + datum. (zie bijlage 7 Financiën)
Gelieve de coordinaten van de deelnemers aan ons door te geven voor de verzekering:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum.

User