Locatie

Gymnasium, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee

Trainingsdata

 • De wekelijkse trainingen vinden plaats op woensdagavond tussen 20 en 22 uur.  N.B. Lesgevers worden een kwartier vroeger verwacht voor praktische afspraken.
 • De data worden in samenspraak met de sportdienst van de KUL opgemaakt.
 • Deze data worden bekendgemaakt via de website & BLOG van Spekul vzw

Wie kan klimmen – trainen

 • Wie komt klimmen meldt zich aan bij de vertegenwoordiger van “Spekul vzw”.
 • Elke ervaren speleoloog kan klimmen zonder begeleiding.
 • Initianten of beginnende speleologen kunnen klimmen mits vergezeld en/of begeleid van een ervaren speleoloog.
 • Initianten of beginnende speleologen kunnen een opleiding krijgen van een vertegenwoordiger van Spekul vzw.
 • Van beginnende speleologen wordt dmv persoonlijke fiches de vorderingen bijgehouden.
 • Nieuwe lesgevers lopen stage bij een hoofdlesgever, aangesteld door KUL-FABER.

Uitrusting

 • Het gebruik van de kleedkamer is aangewezen.
 • Elkeen is zelf verantwoordelijk voor de goede en veilige toestand van zijn/haar persoonlijke uitrusting.
 • Deze persoonlijke uitrusting moet proper zijn (geen slijk en andere onreinheden).
 • In de sportzaal is geen helm verplicht.
 • Initianten of speleologen zonder of met een onvolledige uitrusting kunnen het nodige materiaal de avond zelf lenen, en dit zolang de voorraad strekt. Studenten van de KUL of associatie met een sportkaart hebben voorrang.
 • Enkel schoenen met reine zolen zijn toegelaten. (Het zaalsportschoeisel wordt dus best ter plaatse aangetrokken.)
 • De vertegenwoordiger van “Spekul vzw” is gemachtigd de uitrusting te controleren en speleologen de toegang tot de zaal te ontzeggen.

Kosten en verzekering:

 • Een sportkaart of dagsportkaart van de KUL is verplicht. Het gebruiksreglement van de KUL is van toepassing.
 • Voor een touwtraining is geen (dag)verzekering van het VVS vereist.
 • In volgende gevallen moet de ontlener het materiaal betalen:
  • verlies van materiaal.
  • breuk of beschadiging van het materiaal door niet speleologisch gebruik.
  • opzettelijke beschadigingen.

Equipementen

 • Alleen lesgevers van Spekul VZW hebben het recht stellingen te (ver)hangen.
 • Alle suggesties zijn echter steeds welkom.

User