Algemeen

 1. Materiaal wordt enkel ontleend voor clubactiviteiten, m.a.w. activiteiten die door de club georganiseerd worden, besproken op de clubavond op woensdag, op het clubbord aangekondigd en toegankelijk zijn voor alle effectieve en toegetreden leden, afhankelijk van de kennis, kunde, ervaring en fysiek van het lid. Steunende en ereleden kunnen geen materiaal ontlenen
 2. Ontleningen voor niet speleo/klim/canyonning actviteiten al dan niet in clubverband zijn niet toegestaan.
 3. Voor elke ontlening vul je ALTIJD een ontleningsformulier in! (zie verderop) Deze formulieren worden beheerd door de materiaalmeester.
 4. Alle effectieve en toegetreden leden kunnen gratis gebruik maken van het clubmateriaal.
 5. De huurprijzen voor het materiaal bij geleide tochten (initiaties) worden door de RvB bepaald.
 6. Tijdens de duur van het ontlenen zal de ontlener ervoor zorgen dat het materiaal volgens oordeelkundig normen gebruikt wordt.
 7. In voorkomend geval wordt materiaalgebruik geweigerd:
  • individuele activiteiten die niet de goedkeuring van het bestuur genieten
  • initiatietochten zonder goedkeuring van het bestuur
  • niet actieve leden van de club (nl. ex-leden, steunende leden en ereleden)
  • leden die niet over voldoende kennis en ervaring beschikken om het ontleende materiaal oordeelkundig te gebruiken
 8. Wie materiaal van de club wil lenen dient uiterlijk op de clubavond op woensdagavond voor de activiteit de materiaalmeester hiervan te verwittigen.
 9. Bij inlevering controleert de materiaalmeester samen met de ontlener het ontleende materiaal. (zie verderop)
 10. De ontlener is verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van materiaal.
 11. De materiaalmeester is niet verantwoordelijk voor ongevallen i.v.m. het materiaal.
 12. Bij gidsingen zijn de gidsen aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van materiaal.
 13. In de volgende gevallen moet steeds aangifte gemaakt worden aan de materiaalmeester:
  • verlies van materiaal
  • diefstal van materiaal
  • beschadiging van het materiaal
  • val op een koord
  • gebrekkige werking van toestellen
  • versleten materiaal
  • in alle gevallen waarbij veiligheid voor een volgende activiteit in het gedrang komt.
 14. In de volgende gevallen moet de ontlener het materiaal vervangen met het exact identieke item of vergoeden tegen de huidige vervangprijs. (De lijst van vervangprijzen van courante items word jaarlijks opgesteld door de RvB en indien nodig aangepast naar courante marktwaarde. )
  • verlies van materiaal
  • diefstal van materiaal
  • breuk of beschadiging van het materiaal ten gevolge onoordeelkundig gebruik of niet speleologisch gebruik
  • opzettelijke beschadigingen
 15. Materiaal beschadigd door normaal gebruik wordt gewoon afgeschreven en dient dus niet terug betaald te worden.

Ontlenen van individueel en collectief materiaal

 1. Individueel materiaal ter beschikking van de toegetreden en effectieve leden zijn speleosets, gidsinggordels en helmen.
 2. Individueel materiaal wordt door individuele leden (conform aan het algemeen materiaalregelement) ontleend. Het individuele lid is verantwoordelijk voor individueel materiaal van het moment het ontleenformulier ingevuld is en het materiaal van het rek genomen wordt tot het moment dat het teruggebracht wordt in het materiaalkot en gecontroleerd is door de materiaalmeester.
 3. Individueel materiaal staat in de eerste plaats ter beschikking van de studenten die een eerste keer de lessenreeks volgen, ingericht door KUL FABER. Deze studenten hebben dan ook voorrang.
 4. Nieuwe leden worden na hun eerste jaar van betaling van een volledige jaarverzekering bij het VVS aangespoord om eigen speleoset en ander individueel materiaal aan te schaffen.
 5. In het 2de Spekullidjaar met betaling van de volledige jaarverzekering bij het VVS door het effectief of toegetreden lid en na de samenaankoop in dit lidjaar is het systematisch uitlenen van individueel materiaal wegens geen eigen materiaal niet toegestaan, uitzondering is het sporadisch uitlenen van individueel materiaal wegens verlies, gestolen of vergeten eigen materiaal.
 6. Collectief materiaal is alle materiaal dat niet uitgeleend wordt op naam of individuele basis.
 7. De verantwoordelijke ontlener is het kernlid (zie hfdstk 4 art 19.) of speleo met de meeste ancienniteit op de uitstap.
 8. De verantwoordelijke ontlener is verantwoordelijk voor het collectief ontleend materiaal (zie hfdstk 4 art 19). Dit wil niet zeggen dat verantwoordelijke ontlener het materiaal uit punt 14 van het algemeen materiaalregelement zelf moet vergoeden. Hij/zij moet wel zorgen de financiele vergoeding of vervanging door de groep via hem/haar bij Spekul geraakt.
 9. Niet alleen de verantwoordelijke ontlener maar ook de collectieve volledige groep is verantwoordelijk voor collectief ontleend materiaal van het moment het ontleenformulier ingevuld is en het materiaal van het rek genomen word tot het moment het teruggebracht word in het materiaalkot en gecontroleerd is door de materiaalmeester.

Hoe het ontleenformulier invullen

(Nummers verwijzen naar het modelformulier verderop)

 1. Vul hier je naam in. Het invullen van je naam op deze plek heeft enkele gevolgen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het ontleende materiaal op het blad.
  • Als er dan toch gezaagd moet worden door de materiaalmeester zal dit bij u gebeuren: verloren, niet gekuisd ...
  • Jij zorgt ervoor dat het gezaag ten einde komt door u mede-ontleners tot actie (betalen verloren materiaal, kuisen vuil materiaal, ...) aan te sporen,  zoniet wordt er gezaagd aan u kop tot in de eeuwigheid.
 2. Vul hier de touwnummers in die je ontleent
 3. Vul hier de nummers van de linten die je ontleend (de NUMMERS en dus NIET het aantal linten!)
 4. Vul hier het aantal equipeermusketons en plaquetten in dat je ontleent (musketons + plaquetten met inbusvijzen, hangen per 10 aan het rek)
 5. Vul hier het aantal equipeermusketons zonder plaquetten in
 6. Vul hier het aantal extra plaquetten in, specifieer aantal coudee en vrillee apart.(De plaquetten die al aan de musketons van 4 hangen niet meetellen)
 7. Vul hier het aantal light musketons (faders) in.
 8. Vul hier het aantal dynema's in (dus deze zonder as)
 9. Vul hier het aantal assen (met dynema's) in
 10. Vul hier het aantal cordelettes in
 11. Vul hier het aantal het aantal gidsingsmusketons (= zonder schroef) in. (musketons die enkel gebruikt worden voor cordelettes bij gidsingen.)
 12. Vul hier het aantal kitzakken in.
 13. Vul hier de naam in van de ontleners alsook de nummers van de helmen in.
 14. Vul hier de naam in van de persoon wie gordel zal gebruiken (GEEN kruisjes). Ook hier zal deze persoon alle gezaag van verloren of vuil materiaal te horen krijgen.
 15. Vul hier alle materiaal in dat niet in een van de andere vakjes thuis hoort.
 16. Vul hier de uitleendatum in.
 17. Vul hier de terugbrengdatum in.
 18. Vul hier datum en bestemming van de speleotrip in.
 19. Vul hier de tripgenootjes in.
 20. Plaats hier je mooiste kribbel.

Wanneer en hoe terugbrengen

 1. Het materiaal wordt de woensdag na het gebruik, mooi gewassen teruggebracht.
 2. Touwen worden te drogen gelegd op de verniste houten toog, los en niet opgerold. Touwen worden niet nat opgerold en opgehangen.
 3. Speleosets moeten gewassen worden en mogen nat terug ophangen worden aan hun haken, dit gebeurt echter op de standaard manier zoals aangeleerd op de trainingen.
 4. Helmen moeten proper gewassen worden en op hun plaats op de schappen gezet worden (op nummer).
 5. Kitzakken mogen tesamen per ontleengroep te drogen gehangen worden.
 6. Alle ander materiaal moet per activiteit – groep – ontlening in een plastiek bak gelegd worden, zodat de materiaalmeester de verschillende ontleningen kan onderscheiden bij controle van de teruggave.
 7. Ben je iets kwijt of is er iets beschadigd dan kom je dit spontaan melden bij de
 8. materiaalmeester, dit bespaart laatstgenoemde een hoop zoek en speurwerk.
 9. Kom je woensdag niet, kan je ook mailen, bellen, sms'en... in dit tijdperk van
 10. communicatie heb je geen excuses om niets te laten weten.
 11. Kan je het materiaal uitzonderlijk niet terugbrengen op het voorziene tijdstip (= de volgende woensdag) dan geef je ook een seintje (mailtje).
 12. Speleosets dienen de woensdag vóór de training terug, gewassen en droog te zijn. Uiterste teruggave tijdstip is 15 minuten voor de aanvang van de training in het groot gymnasium (GGZ) op woensdagavond.

Kuisen materiaal

 1. Wat wordt er gewassen?
  ALLE gebruikte of vuil geworden materiaal wordt gewassen.
 2. Waarom wordt er gewassen?
  • Slijtage van het matriaal beperken (oxidatie, wrijving...).
  • Voor u en mijn veiligheid.
  • Touwen met modder wegen meer dan touwen zonder.
  • Touwen blijven soepeler zonder zand en klei.
  • Een smerige helm opzetten vinden de meesten onder ons niet aangenaam.
 3. Wanneer wordt er gewassen?
  Zo snel mogelijk. Ofwel direkt na het gebruik ofwel de eerste woensdag na het einde van de activiteit. Dus geen 2, 3 of meer weken later. Indien het materiaal niet direkt na gebruik gewassen wordt (na een trip is men wel eens moe of lui) haal het dan wel uit de kitzakken!!! Natte musketons en ander ijzerwerk oxideren, gordels, touwen beginnen te beschimmelen en verslijten sneller.
 4. Hoe wordt er gewassen?
  • Gebruik steeds gewoon water.
  • Gebruik geen zeep, wasverzachter, dreft, ...
  • Met de wasmachine gebruik je enkel koud water en laat je nooit droogzwieren.
  • Zeker geen droogkast gebruiken.
 5. Waar was ik het materiaal?
  Je wast het gerief op spekul of thuis.
  • Op spekul:
   • Touwen en kitzakken was je buiten met de touwen wassers.
   • De rest kan binnen in de gootsteen gewassen worden.
   • Nadien wis je de sporen van je aanwezigheid uit. Dit uitwissen van sporen duidt op het uitspoelen van de wasbak en de tafel, en het keren van de vloer die vol zand en klei ligt.
  • Thuis:
   • In uw bad, gootsteen, wasmachine...
 6. Hoe proper moet alles zijn?
  Een mooie referentie: Durf je het gewassen materiaal op de achterbank van uw auto (of die van papa) leggen?
  • Touwen:
   • Zand/klei is eraf
   • dit is 3 a 4 keer door de touwenwasser of totdat het spoelwater er proper uitkomt
  • Musketons en ander ijzerwerk:
   • Zand/klei eraf
   • ook weg tussen schroef!?
  • Kitzakken:
   • leg die onder de touwenwasser als je touwen wast
   • wrijf erover met borstel
  • Linten:
   • onder de kraan wrijf je zand/klei eraf totdat het spoelwater proper is
  • Helmen:
   • wrijf de modder eraf met een borstel onder de kraan
  • Gordels:
   • alle zand/klei eruit
   • op de training moet een proper broek proper blijven bij gebruik van de gordel
 7. Wat met gidsingen?
  Wie (gidsen of gegidsten) het materiaal wast regel je zelf, het maakt niet uit als het maar proper is.

Slotbemerkingen

Achter slot en grendel

Een deel van het matriaal ligt achter slot en grendel: Topo gerief, light gerief, ... De enige bedoeling hiervan is controleren wie het materiaal gebruikt, niet dat het nooit gebruikt wordt. Light-materiaal vergt een andere aanpak bij het equiperen dan het oudere, zwaardere maar stevigere materiaal. Dit materiaal slijt ook sneller en dient dus ook hierom beter gecontroleerd te worden.

Voedselafval weekends

Ondanks minitieuze voorbereiding en een uitgemeten planning bij weekends en langere vakanties blijft er wel eens een beetje voedsel over. Dit wordt NIET zomaar gedumpt in het materiaal kot. Verdeel de overschotten, zeker de zaken die bederven (groenten, fruit, confituur, ...).

Tot slot

Het doel van deze afspraken is het ontlenen van materiaal aangenaam te maken voor iedereen, zowel voor ontlener als voor de materiaalmeester. Het bespaart de materiaalmeester immers heel wat tijd als alle afspraken nageleefd worden.

User