Algemeen

 1. De bar heeft als hoofddoel drank te voorzien voor de bijeenkomsten van Spekul.
 2. De voorraad die zich in het materiaalkot bevindt, dient niet om mee te nemen op speleo-uitstappen en dergelijken. Indien er toch drank uit de voorraad wordt genomen moet dit aan de barmoeder worden gemeld, en zal deze steeds worden aangerekend aan de prijzen die op de koelkast hangen.
 3. Betalen doe je via een drankkaart of per consumptie. De prijzen hiervan hangen op de koelkast en zijn dezelfde voor leden en niet-leden.
 4. Chips en/of nootjes worden gratis ter beschikking gesteld tijdens de bijeenkomsten, gelieve hier geen misbruik van te maken.
 5. Voor de liefhebbers zijn er glazen beschikbaar in het materiaalkot, deze dien je na gebruik afgewassen terug te plaatsen!
 6. Ook leeggoed moet steeds teruggeplaatst worden in de voorziene bakken. Bij het afsluiten van het lokaal moet ALLE leeggoed naar het materiaalkot en moeten de frigos met het slot gesloten worden! Vroege vertrekkers worden geacht ook hun leeggoed op te ruimen!
 7. Spekul kan drankoverschotten van uitstappen overkopen aan aankoopprijs. Dit zal echter op individuele basis worden bekeken en beslist worden door de barmoeder.

Taken van de barmoeder

De barmoeder beheert de koelkasten in het lokaal en de voorraad in het materiaalkot. Dit omvat:

 • Het aanvullen van de koelkasten voor de bijeenkomsten.
 • Het aankopen van drank en versnaperingen en het inleveren van het leeggoed.
 • De voorraad in het materiaalkot op orde houden.
 • Zorgen voor voldoende blanco drankkaarten.
 • Zorgen voor voldoende wisselgeld in de drankkas.

User