Spekul-Bankkantoor & rekening

ARGENTA
NAAMSESTEENWEG 190
3001 HEVERLEE
Tel. 016 40 74 53
Fax 016 40 70 53
979-6361818-78
IBAN: BE69 9796 3618 1878
BIC: ARSPBE22

Algemeen

 • Spekul schiet geregeld geld voor bij clubactiviteiten en/of (groeps)aankopen. Gelieve uw aandeel dan ook zo snel mogelijk terug te betalen.
 • Wanbetalers komen "op de spiegel" in het clublokaal. Of zoals de Romeinen al wisten "Super Speculum!"
 • Spekul schiet geen geld meer voor voor wanbetalers die op de spiegel staan of voor mensen die in het verleden herhaaldelijk reminders voor terugbetalingen genegeerd hebben.

Dagverzekering

 • Spekul rekent de prijs voor een dagverzekering door zoals gevraagd door het VVS. Ter informatie: op 1 januari 2011 bedroegen deze prijzen respectievelijk 8 euro voor +18 jarigen en 5 euro voor -18 jarigen.

Km-vergoeding

 • Voor een retourrit in België rekenen we €30,00 per wagen.
 • Voor buitenlandse trips rekenen we 0,20 € per km aan.  Hierin zit het verbruik en de andere kosten van de wagen. Eventuele péages vallen hier niet in.
 • De kosten worden steeds gedeeld door alle deelnemers. Zij maken hiervoor zelf de nodige afspraken.

Onkosten voor weekends

 • De kosten worden gedeeld door alle deelnemers. Zij maken hiervoor zelf de nodige afspraken.

Ondersteuning van expedities

 • Spekul wenst expedities aan te moedigen d.m.v. materiaalondersteuning. We geven dus geen budget en/of subsidie! De club wil alleen materiele steun bieden aan expedities in de vorm van materiaal dat altijd terugkeert naar het materiaalkot en dat vervolgens verder ter dienste kan staan van de club. Het bestuur kan als de vraag gesteld wordt door de expeditieverantwoordelijke beslissen om extra materiaal aan te kopen met het in het begin van het werkjaar vastgestelde bedrag, als blijkt dat het materiaal niet of te weinig voor handen is in het materiaalkot, en als het bestuur oordeelt dat het materiaal achterna nog zinvol door de club kan gebruikt worden. Alle materiaal dat ter ondersteuning door de club meegegeven wordt komt altijd terug naar het materiaalkot zo gauw een expeditieperiode achter de rug is. Uitzonderingen hierop kunnen alleen toegestaan worden als dit vooraf aan het bestuur gevraagd wordt.
 • Jaarlijks bedraagt het maximaal bedrag dat uitgegeven wordt in functie van de expedities 30% van het lidgeld dat binnen is op 31 december van een werkjaar. Dit bedrag vervalt elk werkjaar als het niet volledig werd benut.
 • Expedities die hiervan wensen gebruik te maken bezorgen hun “verlanglijst” en een deelnemerslijst aan het bestuur.

User