• Underground of Enchantment

  Foto: David De Roest

 • Crawling

  Foto: David De Roest

 • Vlottentocht
 • Lechuguilla

  Foto: David De Roest

 • Training

  Foto: Tom Segers

 • Crystals

  Foto: David De Roest

 • Rally van Koekelberg

  Foto: David De Roest

 • On the ropes

  Foto: David De Roest

 • Carbid text

  Foto: Steve Smeyers

 • Lechuguilla

  Foto: David De Roest

 • Training

  Foto: Tom Segers

 • Speleothems

  Foto: David De Roest

 • Parcours de Senzeilles

  Foto: David De Roest

News

We zijn verheugd te kunnen meedelen dat we de Single Rope Technique trainings terug kunnen opstarten vanaf 15 oktober 2020, dit natuurlijk met inachtname van Covid19 preventieve maatregelen. 
De lessen zullen plaatsvinden in ons clubhuis (yep, wij hebben onze eigen SRT training ruimte :D) en starten om 20u elke woensdagavond.

Je zal je kunnen registreren voor de lessen na de infosessie van 7 oktober 2020.

Sinds we slechts een gelimiteerd aantal deelnemers kunnen lesgeven elke woensdag, zal de registratie reeds sluiten de maandag voor de daaropvolgende training van woensdag. Indien we over het maximaal toegelaten aantal deelnemers gaan, zullen we overschakelen naar trainings in dubbele shiften, je zal dan geïnformeerd worden over je exacte startuur.

Gezien de preventiemaatregelen, vragen we je om:

 • naar de trainingen te komen in je workout kleren (geen optie om van kleren te wissen in het clubhuis zelf)
 • handschoenen mee te brengen die geschikt zijn voor single rope techniques (tuinhandschoenen, rubberen handschoenen,...maar niet de dunne transparante)
 • je mondmasker mee te brengen (niet nodig tijdens de training zelf)
 • ENKEL te komen indien je geen symptomen van ziekte vertoont (hoesten, lopende neus, koorts...)

Vergeet ook je sportkaart van het sportkot niet, deze zorgt dat je verzekerd bent tijdens de trainingen (er is ook de optie om een dagkaart te kopen in het clubhuis voor EUR 5).

Zolang we in code geel zijn, is dit onze modus operandi. Heb je vragen of zorgen in verband met de preventieve maatregelen die we nemen, dan kan je ons altijd bereiken via .

Geïntrigeerd? Wil je meer weten? Kom dan zeker naar één van onze info avonden: 

 • 30 september 2020 om 20u in het Spekul clubhuis (breng je mondmasker mee)
 • 07 oktober 2020 om 20u in het Spekul clubhuis (breng je mondmasker mee)

Adres Spekul Clubhuis: Minderbroedersstraat 50, 3000 Leuven

Hopelijk tot gauw!!

De Spekultrainers


ENGLISH

We are very pleased to be able to announce that, taking into account Covid19 prevention measure, we will be able to start Single Rope Technique trainings again as of 15 October 2020.
They will take place at our clubhouse (yes, we have our own SRT training room :D) and start at 20:00 every Wednesday evening .

You’ll be able to register for trainings after the info session on 07 October 2020.

Since we can only allow a limited amount of trainees each Wednesday, registrations close the Monday before the training session on Wednesday. If we exceed our initial amount of trainees, we will switch to trainings in double shifts and you’ll be informed of your starting hour.

Due to the required prevention measure we do ask you to:

 • come to the trainings in your workout clothes (no option to change at the clubhouse),
 • bring gloves that are suited for single rope techniques (gardening gloves, rubber gloves,.. not the thin transparent ones)
 • to bring your mouth mask (not required during training itself)
 • ONLY come when you have no illness symptoms (cough, running nose, fever…)

Also don’t forget your ‘sportkot sportkaart’ so that you are insured during the trainings (also option to buy a day card at the clubhouse for EUR 5)

As long as we are in code yellow, this we be our modus operandi. In case you have any questions or concerns regarding the preventive measures we are taking, you can always contact us via .

Intrigued? Want to know more? Visit us on one of our info evenings:

 • 30 September 2020 at 20:00 at Spekul’s clubhouse (bring your mouth mask)
 • 07 October 2020 at 20:00 at Spekul’s clubhouse (bring your mouth mask)

Adress Spekul Clubhouse: Minderbroedersstraat 50, 3000 Leuven

Hope to see you soon!!

The Spekul Trainers

Laatste wijziging: 24/09/2020

Verwarring alom, dus hierbij onze interpretatie van de huidige Covidmaatregelen voor Spekul.

Algemene richtlijnen

 • Probeer afstand te houden, draag een mondmasker als dat niet mogelijk is.
 • Was of ontsmet je handen regelmatig.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent, als iemand uit je dichte omgeving ziek is of als je van een reis in een rode zone terugkomt.
 • Indien je kort nadien ziek wordt, laat je ons iets weten.

Vergaderingen en infoavonden

Hier gelden de regels voor de horeca:

 • Handen ontsmetten bij het binnenkomen
 • Registratie op de voorziene lijst
 • Mondmaskers verplicht wanneer je niet "aan tafel" zit
  • Wij hebben geen echte tafels, de twee zithoeken gelden als tafels
 • Maximaal 10 personen per "tafel"
 • Betalen bij voorkeur via de voorziene QR-codes.

Trainingen

Deze regels vloeien voort de "Leidraad sport en corona" van de Vlaamse overheid en zijn geïmplementeerd in samenspraak met het Universitair Sportcentrum van de KULeuven.

 • Speleotraining geldt niet als een contactsport. Dit betekent dat we 10m2 per persoon nodig hebben. De trainingszolder is 70m2, er is dus slechts plaats voor twee trainers en vijf studenten.
  • Indien er grotere opkomst is werken we in twee shiften: van 20h00 tot 21h30 en van 21h00 tot 22h30
  • Leden die individueel willen trainen, kunnen dat op andere weekdagen doen
  • Toeschouwers zijn niet toegelaten
 • Op voorhand inschrijven is verplicht.
  • Op papier (tijdens de voorgaande training) of via mail naar
  • Nodige gegevens: naam, familienaam, telefoonnummer, emailadres
  • "First come, first serve"
  • Vanaf woensdag 20h00 t.e.m. maandag
  • Indien je toch niet kan komen, laat je ons zo snel mogelijk iets weten.
 • Mondmaskers zijn tijdens de trainingen niet verplicht voor studenten en trainers zolang afstand wordt bewaard.
 • Neem handschoenen mee (tuin- of werkhandschoenen, geen dunne wergwerphandschoenen)
 • Er wordt gevraagd zich op voorhand om te kleden.

Grotten in België

Hiervoor volgen we de protocollen uitgevaardigd door het UBS/VVS:

 • Indien de groep groter is dan 8 personen, moet je de grot reserveren (onderaan deze pagina).
 • Contactgegevens moeten worden bijgehouden.
 • Tijdens het grotbezoek is een mondmasker of het houden van 1.5m afstand niet nodig. Voor en na het grotbezoek moet dit wel. 

Gidsingen

Indien de gegidsten geen lid zijn van een speleoclub, gelden gidsingen niet als een georganiseerde sportactiviteit. De standaardregels zijn dan ook van toepassing: 1.5m afstand houden, maximaal 10 personen (inclusief gidsen). Indien alle deelnemers lid zijn van een speleoclub, geldt dit als een normale grotuitstap. Voor gidsingen moet de grot altijd worden aangevraagd (onderaan deze pagina).

Interesse in Speleo?

Contacteer ons:

Spring eens binnen op onze trainingen of clubavonden!

Zie 'Contacteer ons' voor meer informatie.

Je kan ons ook op facebook vinden!

Interested in caving?

Contact us at

Feel free to drop by during our trainings or club meetings!

See 'Contact us' for more information.

You can also find us on facebook!