Grotinitiatie: Een grotgidsing aan initianten.

Initiant: Een deelnemer aan een grotgidsing die geen speleoloog is.

Grotgidsing: Een rondleiding aan bezoekers die de grot niet kennen, geleid door gidsen.

Gids: Een speleoloog die tijdens een grotgidsing als leider instaat voor alle aspecten van het rondleiding:

 • De gids legt gedrags- en veiligheidsregels uit die belangrijk zijn voor de rondleiding
 • De gids staat in voor de veiligheid van de bezoekers door:
  • de werking van het veiligheidsmateriaal uit te leggen (gordels, leeflijnen, helm)
  • te controleren dat alle bezoekers het veiligheidsmateriaal correct gebruiken
  • te peilen naar de fysieke en mentale capaciteiten van de groep en de rondleiding hieraan aan te passen
  • gevaarlijke passages te beveiligen
  • te demonstreren hoe moeilijke obstakels veilig gepasseerd kunnen worden
 • hij kent en toont de weg. Dit betekent dat, in geval van nood, de gids op elke plaats en op elk moment de snelste en veiligste weg naar buiten kent
 • hij is fysiek en mentaal in staat om een grotgidsing in de betrokken grot veilig uit te voeren
 • De gids geeft uitleg bij vragen
 • De gids neemt de leiding bij eventuele ongelukken (eerste hulp toedienen, Speleo Secours verwittigen)

 

Organiseren van grotinitiaties

Toegelaten grotinitiaties

 • Niet-commmerciële aanvragen door groepen die niet verbonden zijn aan de club
 • Georganiseerd vanuit de clubleden voor familie, vrienden of kennissen
 • Georganiseerd vanuit de club voor nieuwe kandidaat-leden

 

Regels voor alle grotinitiaties

 • Grotinitiaties kunnen enkel georganiseerd worden in de volgende grotten: Grotte Sainte Anne, Trou d’Haquin, Nou Moulin, Trou de l’Eglise
 • Grotinitiaties volgen steeds de klassieke routes van een grot waar bovendien geen touwtechnieken nodig zijn. Uitzonderlijk moet de initiant zijn leeflijn inklikken in een looplijn of wordt hij of zij gezekerd.
 • Er zijn minstens 2 gidsen nodig per 10 deelnemers. Voor grotinitiaties met kinderen kunnen extra gidsen aangewezen zijn.
 • Tijdens de gidsing wordt de groep nooit gesplitst. Enkel in geval van een incident kan een gids beslissen, na overleg met de andere gids(en), om alleen of met één of meerdere deelnemers de grot te verlaten.
 • Elke initiant dient verzekerd te zijn via een dagverzekering, afgesloten via het VVS. Zie ook de checklist hieronder.
 • Elke gids heeft naast zijn eigen verlichting een noodverlichting bij.
 • Elke gids neemt zijn eigen gordel mee, minstens met leeflijnen en een pedaal.
 • Elke gids is in staat spoedig Speleo Secours te bellen in geval van een ongeluk. Hou rekening met:
  • GSMs (batterij opgeladen? Nummer Speleo Secours geprogrammeerd?)
  • Waar en hoe de autosleutel bewaard wordt (kan je steeds aan je GSM?)
  • De afstand tussen parking en grotingang. Bij Trou d’Haquin is het aangewezen een GSM ofwel mee te nemen, ofwel te verstoppen nabij de grotingang
 • 1 van de gidsen is de hoofdgids. Deze gids wordt aanzien als organisator / verantwoordelijke / contactpersoon van de grotinitatie.
 • De hoofdgids doorloopt volgende checklist:

Stap

Beschrijving

Timing

1

De hoofdgids vraagt goedkeuring aan het bestuur van Spekul voor de grotinitiatie.

Ten laatste 2 weken voor de grotinitiatie

2

De hoofdgids regelt alle vergoedingen voor de grotinitiatie (vergoedingen per gids, vergoedingen voor het gebruik van clubmateriaal)

Na goedkeuring van de grotinitiatie

3

De hoofdgids zorgt ervoor dat elke deelnemer verzekerd is

Na goedkeuring van de grotinitiatie en ten laatste 1 week voor de grotinitiatie

4

De hoofdgids laat alle deelnemers aangeven of ze al dan niet een medische aandoeningen hebben die een risico kunnen vormen op een veilige grotinitiatie (bv epilepsie, diabetes, fysieke beperkingen, ...). Elk mogelijk medisch risico wordt met het bestuur en de deelnemer besproken vooraleer de initiatie kan doorgaan.

Na goedkeuring van de grotinitiatie. De antwoorden dienen verzameld te worden ten laatste 1 week voor de grotinitiatie zodat ze zonodig nog besproken kunnen worden

5

De hoofdgids informeert alle deelnemers over alle praktische zaken in verband met de grotinitiatie: plaats en uur van afspraak, lijst van wat een deelnemer moeten meebrengen (kledij, eten en drinken, batterijen – NL en EN)

Na goedkeuring van de grotinitiatie en ten laatste 2 dagen voor de grotinitiatie

6

De hoofdgids zorgt dat het nodige materiaal mee is voor de grotinitiatie

Net voor de grotinitiatie

7

De hoofdgids zorgt ervoor dat al het ontleende materiaal proper wordt teruggebracht naar Spekul

Na de grotinitiatie

8

Indien van toepassing, brengt de hoofdgids het bestuur op de hoogte van incidenten tijdens de grotinitiatie

Na de grotinitiatie

Regels voor grotinitiaties waar kinderen (-18 jaar) aan deelnemen

 • Elk kind (lagere school) moet vergezeld zijn door minstens 1 ouder/voogd
 • Elk kind (middelbare school) dat niet vergezeld wordt door een ouder/voogd dient schriftelijk toestemming te krijgen van een ouder/voogd. De hoofdgids verzamelt de toestemmingen en overhandigt ze aan het bestuur samen met de deelnemerslijst die nodig voor is voor de verzerkingen.

Have fun!!