De volgende vergoedingen worden gehanteerd voor grotinitiaties:

  • 60 euro per gids: deze dient als forfaitaire onkostenvergoeding voor de initiatie (30 euro) alsook voor het regelen en opkuisen van het materiaal (30 euro). Gidsen zijn vrij deze onkostenvergoeding al dan niet te aanvaarden
  • 4 euro per deelnemer voor het gebruik van het clubmateriaal.

De hoofdgids is verantwoordelijk om de vergoedingen te innen. Deze vergoedingen dienen integraal op de rekening van Spekul gestort te worden. De onkostenvergoeding voor de gidsen wordt na de gidsing aan de gidsen gegeven.