De volgende vergoedingen worden gehanteerd voor grotinitiaties:

  • 60 euro per gids: 30 euro voor de gidsing en 30 euro voor het reinigen van het materiaal na de gidsing. Gidsen zijn vrij deze vergoeding al dan niet te aanvaarden
  • 4 euro per deelnemer voor het gebruik van het clubmateriaal.

De hoofdgids is verantwoordelijk om de vergoedingen te innen. Deze vergoedingen dienen integraal op de rekening van Spekul gestort te worden. De vergoeding voor de gidsen wordt na de gidsing aan de gidsen gegeven.